[Facebook] Boost Post -vs- Ads Manager

ขึ้นโฆษณา Facebook Ads ด้วยปุ่ม Boost Post VS Ads Manager

ปัจจุบันการทำตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ถือว่าเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากเมื่อเทียบกับช่องทางออนไลน์อื่นๆ ทำให้ Facebook พยายามสร้างระบบมาอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถซื้อโฆษณาได้ง่ายขึ้น 

โดยเพิ่ม ปุ่ม Boost Post หรือ ปุ่ม “โปรโมทโพสต์” เพื่อให้เรา “เสียเงินได้ง่ายขึ้น” ในการซื้อโฆษณา จากเมื่อก่อนที่ต้องซื้อโฆษณาผ่านระบบหลังบ้านคือ Ads Manager หรือ ตัวจัดการโฆษณาเพียงช่องทางเดียว

 

 

แต่ในความเป็นจริงนั้น การขึ้นโฆษณาผ่านระบบหลังบ้าน หรือ Ads Manager(ตัวจัดการโฆษณา) นั้นสามารถกำหนดค่าในการขึ้นโฆษณาได้ละเอียดมากกว่า

ทำให้มีทางเลือกในการวางกลยุทธ์สำหรับขึ้นโฆษณาได้หลากหลาย ส่งผลทำให้มี ผลตอบรับในการขึ้นโฆษณาดีกว่า

 

 

 

ความแตกต่างที่ Ads manager ทำได้ดีกว่ามีดังนี้

1.เลือกวัตถุประสงค์บน Facebook ได้มากถึง 11 วัตถุประสงค์ ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์มีการทำงานที่แตกต่างกัน โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเช่น ต้องการคนเข้าเว็บไซต์ อาจจะเลือกใช้หมวด “การเข้าถึง” ซึ่งจะเน้น Impression หรือ การสร้าง Traffic เข้าเว็บเป็นต้น

2.สามารถทำ A/B test เพื่อทำนายแนวโน้มของโฆษณาได้ หากมีแนวโน้มไม่ดี สามารถปรับแก้ไขตัว ชิ้นงาน หรือ กลุ่มเป้าหมายได้ ก่อนที่จะเสียเงินทำโฆษณาผิดพลาด

3.เลือกรูปแบบโฆษณาได้หลากหลาย ช่วยให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือและเพิ่มความสะดวกในการนำเสนอแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

4.เลือกตำแหน่งจัดวางโฆษณาได้อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

5. ยิงโฆษณาได้ตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยการเลือกใช้กลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง (Custom Audience) อาทิเช่น กลุ่มเป้าหมายจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ กลุ่มเป้าหมายจากเบอร์โทรศัพท์และอีเมลลูกค้า เป็นต้น

ดังที่กล่าวในข้างต้นว่าช่องทางการขึ้นโฆษณาผ่าน Facebook นั้นเป็นช่องทางที่เป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพแต่ถ้าต้องการขึ้นโฆษณาให้ได้มีประสิทธิ์ และ “คุ้มค่าเงิน” มากกว่า เราควรศึกษาการขึ้นโฆษณาเพิ่มเติมโดยใช้ Ads Manager

 

สำหรับผู้ที่ต้องการนำค่าใช้จ่าย Facebook ไปหักเป็นค่าใช้จ่ายนิติบุคคล สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

 

หมายเหตุ: เนื้อหาข้างต้นเป็นข้อมูลเปรียบเทียบบางส่วน ซึ่ง Facebook มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ใช้งานควรศึกษาหาข้อมูลระบบการขึ้นโฆษณาของ Facebook อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่อัปเดต

– บทความโดย –
ทีมงาน จริงใจดี ดิจิตอล ซูโลชั่น
Digital Agency ด้านอสังหาฯ ของไทย