[ข้อแนะนำ] การทำเว็บไซต์ ในธุรกิจอสังหาฯ

“การทำเว็บไซต์ ในธุรกิจอสังหาฯ”

หนึ่งในปัจจัยสำคัญธุรกิจอสังหาฯให้ได้ยอดขายที่ดีนั้นคือ “การวางแผนด้านการตลาด” โดยเฉพาะปัจจุบันที่สื่อออนไลน์ หรือ “การตลาดออนไลน์” เข้ามามีบทบาทสำคัญ มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและกว้างกว่าสื่อออฟไลน์

อย่างไรก็ตามการทำการตลาดออนไลน์ในธุรกิจอสังหาฯ ก็มีหลากหลายช่องทางอาทิเช่น  Facebook, Twitter, Instragram, Line, Google Ads, Youtbue รวมถึง เว็บไซต์
โดยเว็บไซต์ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์เนื่องจากพราะ เป็นเหมือน แหล่งรวมข้อมูลโครงการหรือ อสังหาฯนั้น ซึ่งสามารถแก้ไขข้อมูล และจัดวางหมวดหมู่ได้ เปรียบเสมือน การจัดร้านค้าออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้

ดังนั้นการมีเว็บไซต์จึงเปรียบเสมือนการมีหน้าร้านออนไลน์ ซึ่งต่างจากสื่อออนไลน์อื่นๆที่ไม่สามารถจัดหน้าร้านได้ละเอียด และเป็นหมวดหมู่ได้เท่าเว็บไซต์ นอกจากนี้การมีเว็บไซต์ที่ดี สามารถต่อยอดโดยการแชร์หรือต่อยอดข้อมูลไปยังสื่อออนไลน์อื่นได้อีก ทั้ง Facebook, Line (Timeline) หรือ Google Ads

อย่างไรก็ตามองค์ประกอบในการทำเว็บไซต์ให้ดีนั้นมีด้วยกันหลายส่วนซึ่งมีส่วนสำคัญหลักๆ 2 ส่วนคือ

1. การแบ่งโครงสร้างเว็บไซต์ เปรียบเสมือนการจัดหมวดหมู่ในหน้าร้าน หากเรามีการแยกประเภทที่ชัดเจน ทั้งหัวข้อ และข้อมูลของโครงการ ประเภทของโครงการ ทำเลของโครงการ ก็จะทำให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย เปรียบเหมือนร้านค้าที่แยกโซนอาหาร โซนของใช้ โซนอาหารแช่แข็ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามการแบ่งโครงสร้างเว็บไซต์ของแต่ละโครงการนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ประเภท ทำเล และจำนวนโครงการของบริษัทนั้นๆ

2. เนื้อหาข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการทำตลาดออนไลน์ในธุรกิจอสังหาฯ เปรียบเสมือนการบอกรายละเอียดสินค้าในร้าน ดังนั้นหากมีข้อมูลที่ดึงดูดน่าสนใจ รวมถึงมีการอัพเดทข้อมูล หรือโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ และอยู่ในร้านค้าออนไลน์(เว็บ) เรามากขึ้นและนานขึ้น ดังนั้นการสร้างข้อมูลที่ดี ให้ดึงดูด น่าสนใจ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าเรามากขึ้น

นอกจากนี้การทำเว็บให้ติดอันดับ Google (SEO) นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเนื่องจาก Google มีการปรับเปลี่ยนระบบและเงื่อนไข(Algorithm) อยู่เป็นระยะโดยใช้ AI เข้ามามีส่วนช่วย แต่การแบ่งโครงสร้างเว็บและการลงข้อมูลที่น่าสนใจและมีการอัพเดทความเคลื่อนไหวข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะส่งผลดีต่อการทำ SEO

ดังนั้นการทำเว็บไซต์ที่ดีจำเป็นต้องมีทีมงานที่ดูแล เพื่อไม่ให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเป็น “เว็บร้าง” ซึ่งมีทีมงานที่ประกอบไปด้วย

  • ทีมงาน อัพเดทข้อมูล ซึ่งต้องทำงานประสานงานกับทีมงานหรือเจ้าหน้าที่การตลาด รวมถึงการออกรูปภาพให้น่าสนใจ ซึ่งจำเป็นต้องมีทีมทำ Art Work หรือ กราฟฟิค
  • ทีมงานทำเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นทีมงานที่ดูความเรียบร้อย ความเหมาะสมของเว็บไซต์ เปรียบเสมือนคนจัดหน้าร้านให้หน้าสนใจ ทั้งรูปแบบ การแบ่งโซนแยกส่วน โดยต้องทำงานให้สอดคล้องกับทีมงานอัพเดทข้อมูล เพื่อสร้างข้อมูลในเว็บให้หน้าสนใจกับผุ้บริโภค
  • ทีม Programmer บางครั้งอาจจะเป็นทีมงานเดียวกับทีมทำเว็บไซต์ แต่หากเป็นเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนต้องมีการติด Code เพื่อเก็บข้อมูลเชิงสถิต เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในการตลาด ก็จำเป็นต้องมีทีมงานเฉพาะด้านที่ทำงานด้าน Programmer
  • ทีมงานวัดผล เนื่องจากงานออนไลน์เป็นงานที่สามารถวัดผลได้ โดย Platform ที่นิยมใช้ในการวัดผลงานเว็บไซต์คือ Google Analytics ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก Google ที่ออกแบบมาให้เฉพาะสำหรับนักการตลาด และนักสถิติ เพื่อนำมาประเมินในการวางกลยุทธด้านการตลาดให้กับโครงการต่อไปได้

ดังนั้นการทำ Website อสังหาฯ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำตลาดออนไลน์ การหาทีมงานเฉพาะด้านในการทำเว็บไซต์ที่มีความเข้าใจเรื่องการทำ SEO ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ในระยะยาวหากโครงการ “ไม่มีบุคลากร” ที่จะเข้ามาดูแลเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานอัพเดทข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการทำเว็บ เพราะหากทำเว็บแล้วไม่มีคนดูแล ก็จะทำให้เว็บดังกล่าวกลายเป็นเว็บร้าง เมื่อมีลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเยี่ยมชมเว็บ แล้วพบว่าไม่มีข้อมูลที่น่าสนใจหรือข้อมูลไม่อัพเดท ก็จะส่งผลเสียมากกว่าในแง่ภาพลักษณ์ของโครงการ

ดังนั้นถ้ามีเว็บแล้วเราควรต้องดูแล

ถ้าเราไม่ดูแลเว็บ เว็บก็จะไม่ดูแล(ยอดขาย)ให้เราเช่นกัน

[บริการ] รับทำเว็บไซต์อสังหาฯ

บริการรับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ สำหรับธุรกิจอสังหาฯ โครงการบ้าน โครงการคอนโด ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่เข้าใจคนทำ “อสังหาริมทรัพย์” พร้อมให้คำแนะนำ เพื่อนำเว็บไซต์ไปต่อยอดในการทำตลาดออนไลน์ แบบครบวงจร

อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการที่ยังไม่พร้อมในการทำเว็บ โดยมีข้อจำกัดทั้งทีมงานบุคลากร หรือ งบประมาณและค่าใช้จ่าย ก็สามารถนำข้อมูลโครงการมาลงประชาสัมพันธ์ฟรี ผ่านเว็บไซต์คลังบ้าน(www.klungbaan.com) โดยเป็นเว็บไซต์แรกที่เปิดโอกาสให้เจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายโครงการ สามารถนำข้อมูลโครงการมาลงในเว็บไซต์

  • อัพเดทข้อมูลโครงการ โปรโมชั่น ราคาขาย
  • เบอร์ติดต่อทั้ง โทรศัพท์และ Line
  • รวมถึงมีระบบนำทางไปยังโครงการผ่าน สมาร์ทโฟน

ซึ่งระบบดังกล่าวจะสะดวกต่อผู้สนใจโครงการที่ต้องการเข้าไปเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งเว็บคลังบ้านได้ออกแบบระบบนี้มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโครงการ ในธุรกิจอสังหาฯโดยเฉพาะ

นอกจากนี้เว็บคลังบ้านยังมีทีมงานดูแลระบบ SEO ทำให้มีอันดับติดหน้าแรก Google (รายชื่อ Keyword บางส่วนที่ติดหน้าแรก Google) ซึ่งทำให้มีโอกาสเข้าถึงกลุ่มคนหาซื้อบ้านมากกว่าการลงทุนทำเว็บโครงการเอง โดยเว็บคลังบ้านยังได้แยกหมวดหมู่เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ซื้อบ้าน ซึ่งแบ่งหมวดหมู่เป็นจังหวัด อำเภอ และทำเลเด่นๆ รวมถึงการแยกประเภทและระดับราคา ของแต่ละโครงการอีกด้วย

– บทความโดย –
ทีมงาน จริงใจดี ดิจิตอล ซูโลชั่น
Digital Agency ด้านอสังหาฯ ของไทย