บริการลงโฆษณา Facebook

 • null

  ฐานลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมาย

  จากกระบวนการสร้าง Lead Generation จาก คลังบ้าน.com/บ้านดี.com หลากหลายช่องทาง ที่เจาะจงในกลุ่มคนหาซื้ออสังหาฯ ทุกรูปแบบ ทำให้เรามี Lead คุณภาพสูง ที่สามารถนำมาใช้ Re-Targeting ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • null

  สร้างโฆษณา ที่เหมาะกับพฤติกรรม

  นอกจากงานกราฟฟิคที่ถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์สำหรับ Display Ads ในแต่ละแคมเปญโฆษณาแล้ว เรายังคำนึงถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย

 • null

  ทำ A/B Testing เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

  ในการขึ้นแคมเปญโฆษณาทุกครั้ง เราทำ A/B Split Testing กับ ตัวชิ้นงาน Display Ads รวมถึงใช้ทดสอบดูแนวโน้วความสนใจ (Interest) ของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

 • null

  รายงาน (เชิงลึก) เพื่อนำไปใช้วัดผล

  เพื่อรายงานผลจากการขึ้นโฆษณาให้แก่ลูกค้าแบบ Real time เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับความคุ้มค่า เมื่อมาใช้บริการกับเรา 

d1

ฐานลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมาย

จากกระบวนการสร้าง Lead Generation จาก คลังบ้าน.com/บ้านดี.com หลากหลายช่องทาง ที่เจาะจงในกลุ่มคนหาซื้ออสังหาฯ ทุกรูปแบบ ทำให้เรามี Lead คุณภาพสูง ที่สามารถนำมาใช้ Re-Targeting ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

d2

สร้างโฆษณา ที่เหมาะกับพฤติกรรม

นอกจากงานกราฟฟิคที่ถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์สำหรับ Display Ads ในแต่ละแคมเปญโฆษณาแล้ว เรายังคำนึงถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย

d3

ทำ A/B Testing เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ในการขึ้นแคมเปญโฆษณาทุกครั้ง เราทำ A/B Split Testing กับ ตัวชิ้นงาน Display Ads รวมถึงใช้ทดสอบดูแนวโน้วความสนใจ (Interest) ของกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

d4

รายงาน (เชิงลึก) เพื่อนำไปใช้วัดผล

เพื่อรายงานผลจากการขึ้นโฆษณาให้แก่ลูกค้าแบบ Real time เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับความคุ้มค่า เมื่อมาใช้บริการกับเรา

บริการ Facebook Ads

ลงโฆษณา Facebook กับจริงใจดี
 • null

  1. ออกแบบ Display Ads โฆษณา (รูปภาพ หรือ วีดีโอ)

 • null

  2. ทำ A/B Split Testing

 • null

  3. Report รายงานเชิงลึก วัดผล Real time

 • null

  4. การันตี Impression 100,000 ครั้ง/เดือนขึ้นไป

 • null

  5. Target เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มสนใจจะซื้อบ้าน อิงฐานข้อมูลจาก คลังบ้าน.com/บ้านดี.com ที่ติด SEO อันดับต้น ๆ จากคนหาบ้านบน Google

 • null

  6. งบไม่บานปลาย ไม่ยุ่งยาก (เพราะคิดราคาแบบเหมารวม)

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

บริการ Facebook Ads

ลงโฆษณา Facebook กับจริงใจดี
 • null

  ออกแบบ Display Ads โฆษณา (รูปภาพ หรือ วีดีโอ)

 • null

  ทำ A/B Split Testing หาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • null

  การันตี Impression 100,000 ครั้ง คน/เดือน

 • null

  ทำ Report รายงานเชิงลึก วัดผลได้ชัดเจน

 • null

  Target เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มสนใจจะซื้อบ้านจริงๆ

 • null

  งบไม่บานปลาย ไม่ยุ่งยาก (เพราะคิดราคาแบบเหมารวม)

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

บทความแนะนำ