บริการลงโฆษณา Facebook

 • null

  เรามีฐานลูกค้า ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

  จากกระบวนการสร้าง Lead Generation หลากหลายช่องทาง ที่เจาะจงในกลุ่มคนหาซื้ออสังหาฯ ทุกรูปแบบ ทำให้เรามี Lead คุณภาพสูง ที่สามารถนำมาใช้ Re-Targeting ได้อย่างมีสิทธิภาพ

 • null

  เราสร้างโฆษณา ที่เหมาะกับพฤติกรรม

  นอกเหนือจากงานกราฟฟิคที่ถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์สำหรับ Display Ads ในแต่ละแคมเปญโฆษณาแล้ว เรายังคำนึงถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย

 • null

  เราทำ A/B Testing เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

  ในการขึ้นแคมเปญโฆษณาทุกครั้ง เรามีการทำ A/B Split Testing กับทั้ง ตัวชิ้นงาน Display Ads รวมถึงใช้ทดสอบดูแนวโน้วความสนใจ (Interest) ของกลุ่มเป้าหมาย เผื่อให้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • null

  ส่งรายงาน (เชิงลึก) เพื่อนำไปใช้วัดผล

  เรามีการทำ Report แบบเชิงลึก ทั้ง Facebook และ Google Adwords เพื่อรายงานผลจากการขึ้นโฆษณาให้แก่ลูกค้า เป็นระยะๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับความคุ้มค่า เมื่อมาใช้บริการกับเรา

d1

เรามีฐานลูกค้า ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

จากกระบวนการสร้าง Lead Generation หลากหลายช่องทาง ที่เจาะจงในกลุ่มคนหาซื้ออสังหาฯ ทุกรูปแบบ ทำให้เรามี Lead คุณภาพสูง ที่สามารถนำมาใช้ Re-Targeting ได้อย่างมีสิทธิภาพ

d2

เราสร้างโฆษณา ที่เหมาะกับพฤติกรรม

นอกเหนือจากงานกราฟฟิคที่ถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์สำหรับ Display Ads ในแต่ละแคมเปญโฆษณาแล้ว เรายังคำนึงถึงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า ทุกรูปแบบ เพื่อช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย

d3

เราทำ A/B Testing เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ในการขึ้นแคมเปญโฆษณาทุกครั้ง เรามีการทำ A/B Split Testing กับทั้ง ตัวชิ้นงาน Display Ads รวมถึงใช้ทดสอบดูแนวโน้วความสนใจ (Interest) ของกลุ่มเป้าหมาย เผื่อให้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

d4

ส่งรายงาน (เชิงลึก) เพื่อนำไปใช้วัดผล

เรามีการทำ Report แบบเชิงลึก ทั้ง Facebook และ Google Adwords เพื่อรายงานผลจากการขึ้นโฆษณาให้แก่ลูกค้า เป็นระยะๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับความคุ้มค่า เมื่อมาใช้บริการกับเรา

บริการ Facebook Ads

ลงโฆษณา Facebook กับจริงใจดี
 • null

  ออกแบบ Display Ads โฆษณา (รูปภาพ หรือ วีดีโอ)

 • null

  ทำ A/B Split Testing หาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • null

  ทำ Report รายงานเชิงลึก วัดผลได้ชัดเจน

 • null

  การันตี Impression 100,000 ครั้ง/เดือน

 • null

  Target เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มสนใจจะซื้อบ้านจริงๆ

 • null

  งบไม่บานปลาย ไม่ยุ่งยาก (เพราะคิดราคาแบบเหมารวม)

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

บริการ Facebook Ads

ลงโฆษณา Facebook กับจริงใจดี
 • null

  ออกแบบ Display Ads โฆษณา (รูปภาพ หรือ วีดีโอ)

 • null

  ทำ A/B Split Testing หาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 • null

  การันตี Impression 100,000 ครั้ง คน/เดือน

 • null

  ทำ Report รายงานเชิงลึก วัดผลได้ชัดเจน

 • null

  Target เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มสนใจจะซื้อบ้านจริงๆ

 • null

  งบไม่บานปลาย ไม่ยุ่งยาก (เพราะคิดราคาแบบเหมารวม)

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

บทความแนะนำ