ร่วมงานกับเรา

Careers
ร่วมงานกับเรา

บรรยากาศในการทำงาน

บรรยากาศในการทำงานกับ “คลังบ้าน” มีความสนุกสนาน อบอุ่น และเป็นกันเองมาก ถ้าหากให้เปรียบเทียบ คงเปรียบได้กับการมาโรงเรียน ที่จะต้องพบปะเพื่อนฝูง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในแต่ละด้าน คอยดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของแต่ละคนออกมา ช่วยแนะนำ ชี้แนะ แนวทางการทำงานต่างๆ และ นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง และไอเดียที่แตกต่าง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่ ๆ ได้เสมอ

“คลังบ้าน” จึงพร้อมที่จะต้อนรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีเป้าหมาย ความมุ่งมั่น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานเป็นทีมได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา

——————–

ออฟฟิศของเรา “คลังบ้าน” มี Relax Zone มุมพักผ่อนสำหรับคุยงาน เล่นเกม นั่งเล่น นอนเล่น ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในการทำงาน เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ลดช่องว่างระหว่างวัย เพิ่มความสนุกสนานและสร้างความสามัคคีในทีมมากยิ่งขึ้น

ออฟฟิศของเรา “จริงใจดี” มี Relax Zone มุมพักผ่อนสำหรับคุยงาน เล่นเกม นั่งเล่น นอนเล่น ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในการทำงาน เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ลดช่องว่างระหว่างวัย เพิ่มความสนุกสนานและสามัคคีในทีมมากยิ่งขึ้น

Web Developer

  • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี (ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่)
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพราะเราพิจารณาตามผลงานของท่านที่ผ่านมา
  • มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ ใจเย็น อดทน ใฝ่รู้ รอบคอบ สามารถรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านพัฒนาเว็บไซต์ Web Application ด้วย Nodejs, Vuejs, MySQL, HTML, CS, SCSS, Javascript (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP + MySQL ได้เป็นอย่างดี
  • พัฒนาเว็บด้วยภาษา HTML, Javascript, jQuery, CSS และเว็บเทคโนโลยีอื่นๆ ได้ดี
 • มีความใฝ่รู้ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความตั้งใจจริงในการทำงาน
 • สามารถพัฒนาเรียนรู้ และค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
 • เวลางาน 09.00-18.00 (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

————————————————–

เงื่อนไขการสมัคร :

เขียนประวัติส่วนตัว หรือ แนะนำตัวเอง ให้เรารู้จักคุณ 1 หน้ากระดาษ พร้อม Resume และผลงาน (ถ้ามี)
** พิจารณาจากการแนะนำตัว หากท่านใดมีบางสิ่งที่เราต้องการ ทีมงานจะเชิญมาเพื่อสัมภาษณ์อีกครี้ง


นักศึกษาฝึกงาน

 • ฝึกงานตามตำแหน่งที่ระบุ
  • Facebook Specialist (Junior)
  • Content Marketing
  • Motion Graphic (Junior)
  • Web Developer
 • เพศ ชาย หญิง หรือ อื่นๆ
 • อายุ 20-25 ปี
 • เวลาทำงาน 09.00-18.00 หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามบริษัทฯกำหนด)
 • มีเบี้ยเลี้ยงให้

————————————————–

เงื่อนไขการสมัคร :

เขียนประวัติส่วนตัว หรือ แนะนำตัวเอง ให้เรารู้จักคุณ 1 หน้ากระดาษ พร้อม Resume และผลงาน (ถ้ามี)
** พิจารณาจากการแนะนำตัว หากท่านใดมีบางสิ่งที่เราต้องการ ทีมงานจะเชิญมาเพื่อสัมภาษณ์อีกครี้ง


สวัสดิการบริษัทฯ

เวลาทำงาน 9.00-18.00 น.
(ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์)

ประกันสังคม

ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ

โบนัสประจำปี

ประกันรถยนต์
(กรณีพนักงานใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อทำงาน)

อาหารว่าง/Working space

เวลาทำงาน 9.00-18.00 น.
(ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์)

ประกันสังคม

ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ

โบนัสประจำปี

ประกันรถยนต์
(กรณีพนักงานใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อทำงาน)

อาหารว่าง/Working space